Voorstelronde

Willem van Egmond

Weduwnaar , vader van 2 prachtige volwassen zonen, eigenaar van camping De Krabbeplaat , al jaren zeer geëngageerd om Brielle c.q. Voorne toeristisch op de markt te zetten en strijder tegen de windmolens, gekscherend ook wel eens Don Quichot genoemd.  Buiten het werk op de camping heb ik nog jaren in de ledenraad van de recreatie ondernemers Nederland gezeten, bestuurslid V.v.v Brielle, De horeca vereniging Brielle mede opgericht, aan de voet gestaan van verschillende nu nog draaiende evenementen, zoals koningsnacht, het indrinken op de vooravond van 1 April, Bruisend Brielle etc.

Mijn motivatie : me inzetten voor een goed woon, leef en werk klimaat binnen onze gemeente voor zowel de burgers als de ondernemer, met extra aandacht voor de jeugd en onze ouderen, in alle facetten die hier bij behoren.

 

Wim Lobs

Gepensioneerd doch actief als makelaar-taxateur in agrarisch-landelijk vastgoed, twee kinderen vier kleinkinderen. Mijn motivatie: zitting te nemen in IBGB omvat het creëren van korte lijnen met de gehele bevolking van de gemeente Brielle.

 

Johan ’t Mannetje

Leeftijd 53 jaar/Samenwonend, 2 kinderen Woonplaats Vierpolders.
Opleidingen: Marketing/HR Management/ Financieel Management/Commercieel Management.
Loopbaan: Commercieel manager brandstoffen branche.
Eigenaar Horecabedrijf.
Mede oprichter fabriek Filipijnen.
Mede oprichter fabriek Marokko.
Mede oprichter uitvaartbedrijf (heden).

Persoonlijke motivatie: Een bijdrage leveren aan de gemeenschap van de gemeente Brielle, met een enthousiast team mensen die zeer kundig en gemotiveerd zijn. Daarnaast spreekt mij de onafhankelijkheid van IBGB aan, op geen enkele manier gelieerd aan of onderhevig aan een landelijke politieke partij. Waardoor wij ons volledig kunnen richten op de belangen van de inwoners.

 

Frits de Reus

Leeftijd 66 jaar, gehuwd, een zoon van 37 jaar, een dochter van 34 jaar en een kleinzoon van 2 jaar.
Opleidingen: Diploma Hogere Technisch Onderwijs behaald in Haarlem in 1974.
Opleiding HBO Projectmanagement 2005.
Brandweeropleidingen tot het niveau Adjunct Hoofd Brandmeester in 1999.
Diverse opleidingen ten behoeve van het gebruik van de computer, op het gebied van Ruimtelijke ordening en financiën

Werkervaring:
Gemeente Barendrecht bouw- en woningtoezicht van 1975 tot 1977.
Bouwcentrum Rotterdam bouwkundig specialist op het gebied van klachten, gebreken en onderhoud van 1977 tot 1980.
Gemeente Brielle in diverse functies van 1980 tot 2016.
Hoofd bouwkunde, betrokken bij grote restauraties Infirmerie, Arsenaal, Jacobskerk en St Catharijnetoren, nieuwbouwprojecten o.a. 42 woningen in de Coppelstockstraat Maarland NZ en groot onderhoud projecten van het gemeentelijk woningbedrijf

Hoofd VROM Projectleider grote nieuwbouwprojecten, o.a. Dorpshuis Vierpolders, voetbal en tennis accomodaties op het Geuzenpark, Maarlandschool aan de Rik en de Mr. Eeuwoutschool.
Tevens 24 jaar werkzaam bij de vrijwillige brandweer van de Gemeente Brielle, waarvan 17 jaar als  commandant Brandweer en officier van dienst voor de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
Vanaf augustus 2016 met pensioen.

Motivatie voor deelname aan Inwoners Belang Gemeente Brielle
Landelijk betwisten de politieke partijen elkaar over de diverse onderwerpen. Deze landelijke standpunten zijn voor de lokale gemeentelijke politiek niet altijd herkenbaar en toepasbaar.
Ik kies ervoor om een onafhankelijke standpunt over diverse onderwerpen in te nemen die ten goede komt aan de inwoners van de gemeente Brielle. Ik vind dat plaatselijke vertegenwoordigers van een gemeentelijke partij de bevolking van de gemeente Brielle democratischer kunnen vertegenwoordigen dan een vertegenwoordiger met een linkse of rechtse achtergrond.
Ik vind ook dat de inwoners van de gemeente Brielle nu hun kans moeten pakken en zo wie zo moeten gaan stemmen met mijn overwegingen in hun achterhoofd.

 

Claudia Christina Henzel-Richard

Ik ben 38 jaar geleden in Brielle geboren en getogen en woon momenteel met mijn man en 2 dochters, Sophia 6 en Yulia 4, in de wijk de Ommeloop.
Momenteel ben ik alweer 11 jaar met veel plezier werkzaam als HR Manager. Het is een uitdagende, verantwoordelijke maar vooral leuke baan, waar ik fungeer als de link tussen het management en de werknemers. Het is een cruciale, sociale en mensgerichte rol, maar altijd met oog voor het grotere geheel.
Inwonersbelang Gemeente Brielle sluit helemaal aan op waar ik als mens voor sta. Brielle is een prachtige stad waar ik enorm trots op ben! Ik wil niet langer aan de zijlijn toekijken, maar mijzelf actief inzetten voor de inwoners van Brielle en strijden voor een eerlijk en zorgzaam beleid. Met elkaar en voor elkaar!

 

Robert v.d. Kooi

Vader van drie jonge dochters. Ik woon sinds kort in Brielle en ben blij met het warme ontvangst. Ik ben wel bekend in de regio, ik werk alweer enkele jaren als manager in de buurgemeente Hellevoetsluis. Mijn achtergrond is verkeerskundig. Maar ben van nature geïnteresseerd in wat mensen echt in beweging brengt. Graag zet ik mij in voor de toekomst van de gemeente met respect voor haar rijke historie en identiteit.
U kunt 21 maart kiezen voor een nieuwe partij voor Brielle!
Ik ben van mening dat een lokale partij het dichtst bij uw lokale belangen staat. Wij ondervinden geen bemoeienis waar dan ook vandaan. Wij zijn trots op onze gemeente en vinden lage lasten belangrijk.
IBGB wil graag dat u beter betrokken wordt bij de gemeente en willen u dan ook van harte uitnodigen kennis te maken met ons verkiezingsprogramma en natuurlijk de komende verkiezing uw stem op ons uit te brengen.

 

Kim van der Hout

Afgestudeerd als evenementen manager. Werkzaam als administratief medewerker en penningmeester, bestuurslid van stichting Zwartewaalse belangen. Ik zet mij graag in voor de medemens en met de IBGB is het een hele mooie kans

 

Mark Soetens

Ik ben zelf al jaren zeer geïnteresseerd in de politiek en ik wil mij graag toespitsen op de lokale politiek. Vooral omdat dit de politiek is waar je als inwoner van een gemeente toch het meeste mee te maken hebt. 2 jaar geleden heb ik ook de cursus voor raadslid gevolgd.
De reden dat ik lid ben geworden van IBGB is dat ik het belangrijk vind dat er weer een lokale partij binnen de gemeente op het strijdtoneel verschijnt. Een partij die er echt voor de Briellenaren, Vierpoldenaren en Zwartewalers is. Met alle respect zijn de huidige politieke partijen in de gemeente Brielle toch allemaal lokale afdelingen van de gevestigde partijen in Den Haag. En die partijen handelen toch vooral in de geest van hun landelijk gedachtegoed, en dat kan soms botsen met de belangen van de Brielse burger. IBGB hoeft geen verantwoording af te leggen aan een grote landelijke partij, maar enkel en alleen aan de Brielse burger. Daarom is IBGB bij uitstek de beste keus voor de echte Briellenaar.

 

Peter van Heijst

Ik ben 61 jaar en woon al 60 jaar op Voorne. samen met mijn vrouw hebben wij 5 kinderen. Ik ben opgegroeid op Voorne tussen Brielle en Tinte en woon nu in Brielle. 27 jaar werkzaam geweest in en rondom de agrarische sector, nu alweer 17 jaar werkzaam als salesmanager bij een landbouw mechanisatie bedrijf. Daarnaast ben ik ongeveer 22 jaar bestuurslid van Stichting Tinte 400. Altijd geïnteresseerd geweest wat er zich afspeelt in de leefomgeving van gemeente Brielle en wat er op Voorne met landelijk gebied gebeurt.

 

Frans Hartensveld

Gelukkig getrouwd, woonachtig in Vierpolders en vader van een zoon en dochter en opa van 4 kleinkinderen. Bijna 30 jaar ben ik transportondernemer geweest en inmiddels met pensioen.  Omdat ik altijd met veel plezier mijn werk heb gedaan ben ik nog dagelijks op de werkvloer te vinden en ondersteun ik mijn zoon die het bedrijf van mij heeft overgenomen. In mijn vrije tijd lees ik graag en kijk ik graag naar sport, maar het meeste geniet ik van mijn kleinkinderen en ga ik graag mee als ze gaan tennissen of pony gaan rijden. Ik werk graag met en voor mensen, dat geeft mij energie. Ik ben begaan met de mensen die hulpbehoevend en afhankelijk van anderen zijn. Uit ervaring weet ik dat de voorzieningen voor deze mensen steeds minder worden en ook binnen onze gemeente, waardoor de kwaliteit van het leven kan afnemen. Ik ben van mening dat een lokale partij er echt voor de inwoners is en de belangen van de inwoners van de gemeente hoog op de agenda heeft staan. Voor mij is dat mede de reden waarom ik mij bij IBGB als lid heb aangemeld. Als (ex)ondernemer en inwoner weet ik wat er nodig is voor een fijn woon- en werkklimaat.