Een stem op Inwoners Belang gemeente Brielle is een stem op uzelf en op uw toekomst !

BrielseDom
Asylplein

Onze speerpunten voor de periode 2018-2022  zijn:

Behoud van het karakter en de leefbaarheid van onze gemeente

 • De basis van al onze activiteiten voor de inwoners en voor de gemeente Brielle.

Dienstverlening op maat

 • Serviceniveau hoog; op het gemeentehuis, digitaal, op afspraak en op locatie.
 • Goede toegankelijke dienstverlening voor individueel maatwerk in zorg en welzijn.
 • Goede (sport)voorzieningen en ondersteuning van het verenigingsleven.
 • Sport en verenigingsleven als pijlers van de samenleving.

Een goede, veilige en duurzame leefomgeving

 • Groen en kleur in de wijken, schoon-heel-veilig als basiswaarde voor de buitenruimte.
 • Speelvoorzieningen in de wijken behouden.
 • Verbeteren van verkeersvoorzieningen en bereikbaarheid.
 • Bij alle ontwikkelingen duurzaamheid betrekken.

Participatie, inwoners centraal, niemand staat aan de kant

 • Een ruimhartig sociaal beleid voor degenen die daarop zijn aangewezen.
 • Participatie is wederkerig, eigen kracht als basis.
 • Samenspraak met en inspraak door omwonenden bij projecten en wijkwerkzaamheden.
 • Een betrouwbaar herkenbaar gemeentebestuur in dialoog met de bevolking.

Activiteiten voor onze jongeren

 • Aandacht voor ontwikkeling van kinderen en jongeren.
 • Onderwijs: Daar word je beter van en behoud van deze voorzieningen.
 • Onze accommodaties en sportverenigingen de basis voor activiteiten voor de jeugd.

Seniorenbeleid op maat

 • Aandacht voor wonen, zorg en gezondheid.
 • Ondersteuning bieden waar dat nodig is en senioren activeren via het welzijnswerk en zorgpartners.

Woningbouw naar behoefte

 • Passende en betaalbare woningen, doorstroming mogelijk maken, een wooncarrière van jong tot oud.

Ruimte voor Economie

 • Een gevarieerd en goed bereikbaar winkelbestand.
 • Een goed woon-, leef- en werkklimaat voor inwoners en ondernemers.

Promotie Historische kern en Evenementen

 • Verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie.
 • De ligging aan het Brielse Meer, onze evenementen, verblijfsaccommodaties en onze prachtige natuur goed en niet te vergeten onze historische kern met winkelgebied in beeld brengen, op Voorne-Putten, in onze nabije regio, nationaal en internationaal.

Samenwerking in de regio

 • Samenwerken met behoud van de eigen identiteit van Brielle, Zwartewaal en Vierpolders.
 • Ambtelijke fusie tot stand brengen en verstevigen van de bestuurlijke samenwerking van de 3 gemeenten op Voorne.

Financiën op orde

 • Terughoudendheid bij lastenverhoging en een realistische en efficiënte gemeentelijke bedrijfsvoering.