Ja, ik wil lid worden voor € 15,00 per jaar!

  Beste Brielse burger,

  Om nog gerichter de Brielse burger van dienst te kunnen zijn, hebben wij uw inbreng nodig; zowel mondeling als schriftelijk, om een nog duidelijker beeld te kunnen vormen wat er speelt en wat u bezig houdt.

  Het gaat hier niet zo zeer om problemen die op dit moment spelen, alhoewel deze natuurlijk ook zeer belangrijk zijn en onze aandacht hebben, maar om visie en inzicht voor de toekomst.

  Om dit te kunnen realiseren vragen wij u lid te worden van onze partij, zodat wij direct  van uw inbreng kunnen profiteren en dit zullen gaan gebruiken in onze strategie naar de toekomst.

  Uw voordeel is duidelijk , uw woord komt direct bij diegenen terecht die het ook kunnen verwoorden in de politiek ( de raad en de commissies ) en u kunt sturing geven aan de richting die Brielle op moet gaan.

  Wij zijn zoals u weet niet gebonden aan landelijke politiek en zijn ook zeer gemêleerd in samenstelling u vindt bij ons rechts, liberaal en links vertegenwoordigt wat de besluitvorming niet makkelijker maakt maar wel meer overwogen en toegespitst op Brielle.

  U kunt lid worden door uw gegevens door te geven.

  Bij voorbaat dank,

  Het bestuur van IBGB

   

  Samen sterk voor gemeente Brielle