Nog 5 dagen

NOG 5 DAGEN TOT AAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGENVAN 21 MAART

Speerpunt 4 van ons partijprogramma…..

Een goede, veilige en duurzame leefomgeving

Groen en kleur in de wijken, schoon-heel-veilig als basiswaarde voor de buitenruimte.
Speelvoorzieningen in de wijken behouden.
Verbeteren van verkeersvoorzieningen en bereikbaarheid.
Bij alle ontwikkelingen duurzaamheid betrekken.

Speerpunt 5 van ons partijprogramma…..

Activiteiten voor onze jongeren

Aandacht voor ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Onderwijs: Daar word je beter van en behoud van deze voorzieningen.
Onze accommodaties en sportverenigingen de basis voor activiteiten voor de jeugd.

Laat een reactie achter